Z6_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2G46
Z7_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2GS1

Областна администрация – Кюстендил с високо отличие от Института по публична администрация

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 26.04.2023

Областна администрация – Кюстендил бе отличена с етикета „Ефективен CAF потребител“ от Института по публична администрация. На само четири областни администрации в страната е присъден този етикет, като ОА – Кюстендил е една от тях.

За ОА – Кюстендил етикета „Ефективен CAF потребител“ получи главният секретар на институцията Гергана Михайлова. Това стана по време на проведена Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в администрациите. Отличията на различните институции връчи изпълнителният директор на Института по публична администрация - Павел Иванов. По време на събитието представителите на целевите администрации, внедрили модела, споделиха помежду си добри практики и обмениха опит по процеса на въвеждане на модела. 

С етикета „Ефективен CAF потребител“ бяха отличени също Община Рила и Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. 

Това отличие се връчва на администрации, преминали през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)“. Този етикет се присъжда като признание на усилията на администрациите за правилното прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата им за непрекъснато развитие и усъвършенстване на база на принципите на цялостно управление на качеството. Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално от публичния сектор за публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Основната цел на прилагането на модела за самооценка CAF в Областна администрация - Кюстендил бе подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Областна администрация – Кюстендил с високо отличие от Института по публична администрация