Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ14L1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ14T5

Архив

Дата на публикуване: 14.09.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Подадени декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Кюстендил

2018

2017

2016

2010

2009

2008