Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на област Кюстендил

Дата на публикуване: 08.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021
 • язовир Дренов дол
 • язовир Седлото
 • язовир Горна Гращица
 • язовир Багренци
 • язовир Берсин
 • язовир Калин
 • язовир Дяково
 • язовир Горна Гращица - Валого
 • язовир Върба
 • язовир Горна Гращица - Извево
 • язовир Лозенски
 • язовир Николичевци
 • язовир Светената вода
 • язовир Таваличево
 • язовир Червена могила
 • язовир Долистово