Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A5

Военни паметници

Дата на публикуване: 08.03.2021
Последна актуализация: 08.09.2022

Военни паметници

Военни паметници

Военните паметници в област Кюстендил са описани в изготвения областен регистър, който включва 114 паметника /паметни плочи/ на територията на област Кюстендил разпределени по общини, както следва:

1.    Община Кюстендил - 58 паметника;
2.    Община Дупница - 17 паметника;
3.    Община Сапарева баня - 6 паметника;
4.    Община Рила - 2 паметника;
5.    Община Кочериново - 5 паметника;
6.    Община Бобов дол - 4 паметника;
7.    Община Бобошево - 1 паметник;
8.    Община Невестино - 10 паметника;
9.    Община Трекляно - 11 паметника.

Изготвен е календар на честванията и мероприятията, свързани с военните паметници в област Кюстендил, както и презентация.

В областната комисия „Военни паметници“ се води картотека на всеки един паметник, които включва: анкетна карта, списък на загиналите офицери и войници, както и подробен снимков материал.

Регистърът е изготвен с участие на членовете на Областната комисия „Военни паметници”.

 

На 21.06.2022 г. в Голямата зала на втория етаж на Областна администрация гр. Кюстендил се проведе Заседание на Областната комисия „Военни паметници" назначена със Заповед № ОА-РД-15-49/03.06.2022 г.

Заповед №ОА-РД-15-49/03.06.2022 г.
Дата на публикуване: 03.06.2022