Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 02.03.2021
Последна актуализация: 18.01.2022

Държавна собственост

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Описание на вътрешноадминистративните услуги

Образци на заявления:

Регионално развитие и териториално устройство

Правни и административно-технически услуги

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Услуги предоставяни от всички администрации