Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6
Банкови сметки Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 29.06.2023

Центърът за административно обслужване (ЦАО) на Областна администрация Кюстендил се намира в партера на сградата на администрацията на адрес:

п.к. 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” 44.

Работно време: от 09:00 до 17:30 часа.

Телефон за връзка: (+359)078 550 580

Адрес на електронна поща: delovodstvo@kn.egov.bg