Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Заплащането на услугите може да се извърши по следната банкова сметка:

  • IBAN: BG77UBBS80023106083402, BIC CODE: UBBSBGSF при Обединена българска банка АД

и с платежна карта, чрез ПОС терминал, намиращ се в Център за административно обслужване - партер Областна администрация Кюстендил.