Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Паркиране:

  • два безплатни паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Кюстендил

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за: 

  • гишетата за заявяване и получаване на документи
  • информацията за услугите
  • гишето ни за клиенти със специфични потребности

За клиенти със специфични потребности:

  • ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА Кюстендил
  • място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.
  • обслужване на 3 самостоятелни гишета

В ЦАО на Ваше разположение са:

  • столове, маси и пособия за попълване на документи
  • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
  • безплатен интернет, компютър, възможност за сканиране, копиране и принтиране