Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2023

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

► Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Паркиране

 • два безплатни паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Кюстендил

Удобно работно време

 • от 09:00 до 17:30 часа

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за

 • гишетата за заявяване и получаване на документи
 • информацията за услугите
 • гишето ни за клиенти със специфични потребности

За клиенти със специфични потребности

 • ЦАО е на партерния етаж в сградата на ОА Кюстендил
 • място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.
 • обслужване на 3 самостоятелни гишета

В ЦАО на Ваше разположение са

 • столове, маси и пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
 • безплатен интернет, компютър, възможност за сканиране, копиране и принтиране

► Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите

 • на интернет страницата ни, в секция „Административно обслужване“ 
 • на място в ЦАО:
  • електронно: чрез компютъра за ползване от клиентите
  • на хартиен носител: до гише №1, по видове услуги, с лесни и опростени образци
  • на електрооно табло (монитор) в зоната пред ЦАО

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 • нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
  • ще отговорят на въпросите Ви по повод бслужването
  • ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

 • ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси
 • можете да зададете въпрос: ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора

Активен Facebook профил

 • На страницата ни във Facebook ще откриете интересна информация за нашите активности (новини, събития, друго)

► Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 • за устни запитвания на място или по телефона - на момента
 • ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 15 минути
 • за писмени запитвания - в рамките на 3 (три) работни дни

Бързо обслужване

 • в рамките на 15 минути:
  • ще приемем Вашите документи
  • ще Ви предоставим готовите документи
  • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата

Ще ви обслужим само на едно гише

 • в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:
  • да посещавате повече от едно гише
  • да посещавате два пъти едно и също гише

Ще Ви предоставим услугата веднага, когато

 • Нзаявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции
 • естеството на услугата го позволява

Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата

 • когато документът Ви е готов, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

► На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 • при необходимост, обърнете се към Главния секретар

► Пишете ни

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 • 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демикрация“ № 44, Областна администрация Кюстендил
 • oblast@kn.egov.bg
 • в обозначената кутия в ЦАО

► Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 • ЦАО: 078 550 580
 • Главен секретар: 078 550 650

► Приемен ден на Областен управител

Всяка Сряда от седмицата от 10:00 до 11:00 часа

 • запишете си час на телефон: 078 550 650 за среща с 
  • Областен управител

► Информация за вашата удовлетвореност

Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 • годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:
  • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
  • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
  • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

► Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Харта на клиента (pdf формат)