Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Регионален съвет за развитие Подкомитет за справедлив преход Областни комисии Областни съвети

Комисии и съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2022

В този раздел ще намерите информация за действащите съвети и комисии към областният управител.