Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Областна епизоотична комисия Областна комисия „Военни паметници“ Комисия по заетост към областен съвет за развитие Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областни комисии

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 27.02.2023
  1. Областна епизоотична комисия
  2. Областна комисия „Военни паметници“
  3. Комисия по заетост към областен съвет за развитие
  4. Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите
  5. Комисия по наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
  6. Областна комисия по безопасност на движението