Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2

Комисия по заетост към областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 01.08.2023

Със Заповед №ОА-РД-15-63/07.09.2022 г., изменена със Заповед №ОР-РД-15-8/03.02.2023 г., на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на комисията по заетост:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - Областен управител на област Кюстендил;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристиян Иванчов - Заместник областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Юлиан Карпузов – Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:

1.    Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
2.    Василка Манчева -  Директор на Дирекция АКРРДС , Областна администрация Кюстендил
3.    Силвия Стоянова  - Старши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна  администрация  Кюстендил
4.    Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
5.    Моника Николова-Лазарова - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
6.    Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария  и управление на собствеността”, Община Кюстендил
7.    Ели Подгорска – Директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“, Община Дупница
8.     Славчо Коларски - Зам.- кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
9.     Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
10.     Лазар Чавков - Зам.- кмет на Община Рила
11.     Георги Величков – Зам.- кмет на Община Бобошево
12.     Красимира Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
13.     Мая Арсова - Секретар на Община Невестино
14.     Василка Кирилова - Секретар на Община Трекляно
15.     Миглена Гергинова- Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
16.     Радостина Васева - Директор на РД “Социално подпомагане” – Кюстендил
17.     Яни Георгиев – Областен координатор на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
18.     Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Кюстендил
19.     Тодорка Дамянова – Регионален координатор на РС на КНСБ, гр. Дупница
20.     Йорданка Германова - Председател на СРС  на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
21.     Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
22.     Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
23.     Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара – Кюстендил
24.     Станислав Георгиев - Председател на „Сдружение по туризъм –Кюстендил”
25.     Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
26.     Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
27.     Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
28.     инж. Атанас Кирилов-Председател на Областно представителство –  Кюстендил на Камара на строителите в България

2021

Протокол № КД-04-79/12.05.2021 г.
Протокол № РД-18-73/16.04.2021 г.
Протокол № РД-18-40/11.02.2021 г.

2020

Протокол № РД-18-170/30.10.2020 г.
Протокол № РД-18-87/25.06.2020 г.
Протокол № РД-18-63/11.06.2020 г.

Протокол №КД-03-102/31.07.2023 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

Протокол №КД-03-26/09.02.2023 г.
Дата на публикуване: 22.02.2023

Протокол №КД-03-92/13.04.2022 г.
Дата на публикуване: 09.09.2022

Протокол №РД-18-29/11.02.2022 г.
Дата на публикуване: 09.09.2022