Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 08.03.2021
Последна актуализация: 12.04.2024

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Зарева - Заместник областен управител на област Кюстендил;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Велка Войнова – Директор на ОДБХ гр. Кюстендил;

СЕКРЕТАР: Гергана Христова – старши експерт Дирекция АКРРДС при Областна администрация Кюстендил

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Старши инспектор Даниел Мазнев – Началник група „Териториална полиция“  на сектор ООРТП към отдел „ Охранителна полиция“ при ОД МВР гр. Кюстендил;
 2. Комисар Светослав Костадинов - Директор на РД „Гранична полиция” гр. Кюстендил;
 3. Комисар Светослав Георгиев - Директор на РДПБЗН - Кюстендил;
 4. Йордан Домозетов -Директор на ОД ”Земеделие ” гр. Кюстендил;
 5. д-р Илияна Кръстева - Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ гр. Кюстендил;
 6. инж. Здравчо Тодоров - Директор на „Регионална дирекция по горите” гр. Кюстендил;
 7. Весела Кирилова – младши експерт отдел „Превантивна дейност“ при РИОСВ -София;
 8. Драгомир Иванов - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
 9. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил.
 10. Иван Милушев – Председател  на Сдружение ЛРД ”Елен” гр. Кюстендил
 11. д-р Андрей Димитров – председател на ОК на БВС – Кюстендил
 12. инж.Благой Милев– Зам. директор в „ЮЗДП“ ДП – Благоевград

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 1. Комисар Светослав Петров – Зам. директор на РДГП Кюстендил
 2. Инж. Никола Ников – главен експерт по лова и рибарството – РДГ Кюстендил
 3. Д-р Красимира Панчева – главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ РЗИ Кюстендил
 4. Ст. инсп. Ивета Борисова – началник на група Оперативен център при РДПБЗН – Кюстендил
 5. Васко Георгиев – старши инспектор ОО „АА“ – Кюстендил
 6. Маряна Шукерова – главен директор на ГД „Аграрно развитие“ в ОД „Земеделие „– Кюстендил
 7. Инж. Нели Александрова – старши експерт отдел „ИРД“, ОПУ - Кюстендил
 8. Полицейски инспектор Деспина Бачовска  – група „териториална полиция“ при ОД МВР Кюстендил
 9. Валентина Алексиева – главен експерт „Превантивна дейност“ при РИОСВ –София;
 10. д-р Тодор Бачев-началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОБДХ Кюстендил
 11. Елизабет Младенова - представител на Сдружение ЛРД ”Елен” гр. Кюстендил


 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

2022 г. 

Заповед №ОА-РД-15-32/10.03.2022 г.

Протокол №КД-03-45/09.03.2022 г.

Заповед №ОА-РД-20-21/08.02.2022 г.

Протокол №РД-18-25/07.02.2022 г.

Заповед №ОА-РД-20-13/01.02.2022 г.

2021 г.

Протокол №РД-18-76/23.04.2021 г.

Протокол №РД-18-63/29.03.2021 г.

Протокол №РД-18-20/21.01.2021 г.

2020 г.

Заповед №РД-20-303/11.12.2020 г.

Протокол №РД-18-195/09.12.2020 г.

Протокол №РД-18-159/09.10.2020 г.

Заповед №РД-20-226/06.10.2020 г.

Протокол №РД-18-146/16.09.2020 г.

Заповед №РД-20-212/14.09.2020 г.

Протокол №РД-18-99/09.07.2020 г.

Заповед №РД-20-50/21.02.2020 г.

Протокол №РД-18-30/20.02.2020 г.

Протокол №РД-18-26/04.02.2020 г.

Протокол №РД-18-11/16.01.2020 г.

Протокол №КД-03-75/11.04.2024 г.
Дата на публикуване: 12.04.2024

Протокол №КД-03-101/28.07.2023 г.
Дата на публикуване: 01.08.2023

Заповед №ОА-РД-15-18/30.03.2023 г.
Дата на публикуване: 04.04.2023