Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO780
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSO7O6

Областен съвет по условията на труд

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 18.06.2021

Със Заповед № РД-22-155/16.06.2021 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на Областния съвет по условията на труд:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - Областен управител на Област с административен център Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:
1. Ваньо Костадинов – Председател на Кюстендилската търговско-промишлена палата; 
2. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил;
3. инж. Атанас Георгиев – Регионален представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
4. Бойко Недялков – представител на местните органи на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ);
5. Валентина Испиридонова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ - Кюстендил;
6. Йорданка Германова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Дупница;
7. Яни Георгиев – Председател на РС на КНСБ – Кюстендил;
8. Тодорка Дамянова – Председател на РС на КНСБ – Дупница;
9. Инж. Георги Илинов – Заместник областен управител на област Кюстендил;
10. Йордан Гогев - Заместник областен управител на област Кюстендил;
11. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил;
12. Василка Манчева – Директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Кюстендил;
13. Радостина Беркова – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“  при Областна администрация Кюстендил и орган по безопасност и здраве при работа;
14. Евелина Марковска – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“ и член на групата по условия на труд при Областна администрация Кюстендил; 
15. Силвия Стоянова - Младши експерт в Дирекция „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил