Z6_PPGAHG8001DE10Q38RNFU40206
Z7_PPGAHG8001DE10Q38RNFU402S0

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 08.09.2022

Председател: Областен  управител на област Кюстендил

Акт за създаване : На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.

Заповед № ОА-РД-14-17/31.01.2023 г.
Дата на публикуване: 15.02.2023

Заповед №ОА-РД-15-62/29.08.2022 г.
Дата на публикуване: 29.08.2022

Заповед №ОА-РД-15-53/05.07.2022 г.
Дата на публикуване: 05.07.2022