Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 10.03.2021
Последна актуализация: 31.08.2022

Със Заповед №ОА-РД-15-57/18.08.2022 г. на Областния управител инж. Александър Пандурски се определя състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Пандурски - областен управител на Област с административен център Кюстендил

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Караганова - заместник областен управител на Област с административен център Кюстендил;

СЕКРЕТАР: Силвия Стоянова – старши експерт в Д-я „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Кюстендил;

ЧЛЕНОВЕ:

1.    Мая Стойчева-Николова – началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил;
2.    д-р Златко Величков - директор на Регионална здравна инспекция- Кюстендил;
3.    инж. Параскева Мицова – началник РДНСК - Кюстендил;
4.    Станислава Поповска - директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград
5.    Радостина Васева - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил 
6.    Даниела Димитрова - началник на отдел „Статистически изследвания“ - Кюстендил при Териториално статистическо бюро – Югозапад;
7.    Старши комисар Светослав Григоров - директор на ОД на МВР – Кюстендил;
8.    Йордан Домозетов - директор на Областна дирекция ”Земеделие ” – Кюстендил;
9.     Светослава Макенджиева – началник на отдел „Социални дейности“ в Община Кюстендил;
10.     Крум Милев – заместник-кмет „Социални дейности“ на Община Дупница;
11.     Славчо Коларски – заместник-кмет „СДКЕИ“ на Община Сапарева баня;
12.     Детелина Борисова – заместник-кмет на Община Бобов дол;
13.     Лазар Чавков – заместник-кмет „Регионално развитие, стопанска политика и хуманитарни дейности“ на Община Рила;
14.     Емил Атанасов – заместник-кмет на Община Кочериново;
15.     Костадин Гергинов – заместник-кмет на Община Бобошево;
16.     Йордан Глогов – заместник-кмет на Община Невестино;
17.     Димка Борисова – заместник-кмет на Община Трекляно;
18.     Сашо Ковачев – председател на Управителния съвет на Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил;
19.    Юлия Любенова - председател на Сдружение „Амала-Приятели“ – гр. Дупница;
20.    Петър Игов – председател на читалище „Васил Левски 1965“ – гр. Кюстендил;
21.    Наско Станимиров- директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ- София
 

Протокол №КД-03-152/31.08.2022 г.
Дата на публикуване: 31.08.2022