Z6_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHUJ73
Z7_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHUBK5

Подкомитет за справедлив преход в Област Кюстендил към Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 08.04.2024
Последна актуализация: 08.04.2024