Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 31.08.2022

Областна администрация Кюстендил

адрес: България, пк 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44

телефон: +359 78 550 650

факс: +359 78 550 690

e-mail: oblast@kn.egov.bg

http://kn.egov.bg/

ЕИК: 109069461