Контакти Областна администрация Кюстендил

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021
Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"
име длъжност телефон
Красимира Испиридонова Главен счетоводител 078 550 670
Рая Ананиева Старши счетоводител 078 550 650
Камелия Костадинова-Владимирова  Главен юрисконсулт 078 550 295
Светослава Радославова Старши юрисконсулт 078 550 289
Гергана Христова Младши експерт 078 550 670
Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"
име длъжност телефон
Василка Манчева Директор 078 550 292
арх. Велизар Иванов Главен експерт 078 550 288
Евелина Марковска Главен експерт 078 550 680
инж. Лъчезар Спасов Главен експерт 078 550 288
Милена Николова Главен експерт 078 550 680
Радостина Беркова-Петрова Главен експерт 078 550 289
инж. Цветанка Андонова Главен експерт 078 550 680
Ясен Плачков Главен експерт 078 551 363
Мартин Миразчийски Младши експерт 078 550 288
Силвия Стоянова Младши експерт 078 551 363