Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQPJ46
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQPJS2
Контактна форма Карта на областта Контакти областна администрация

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 29.06.2023

Областна администрация Кюстендил

адрес: България, пк 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44

телефон: +359 78 550 650

факс: +359 78 550 690

e-mail: oblast@kn.egov.bg

http://kn.egov.bg/

ЕИК: 109069461

 

Център за административно обслужване (ЦАО)

Адрес: п.к. 2500, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” 44.

Работно време: от 09:00 до 17:30 часа.

Телефон за връзка: (+359)78 550 580

Адрес на електронна поща: delovodstvo@kn.egov.bg