Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти Областна администрация Кюстендил

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.05.2024
Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"
име длъжност телефон
Боян Милушев Главен експерт 078 551 353
Красимира Испиридонова Главен счетоводител 078 550 670
Десислава Давидкова Старши счетоводител 078 550 670
Камелия Костадинова-Владимирова  Главен юрисконсулт 078 550 288
Емил Атанасов Старши юрисконсулт 078 550 289
Лилия Велинова Старши специалист 078 550 580
Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"
име длъжност телефон
Василка Манчева Директор 078 550 292
Евелина Марковска Главен експерт 078 550 680
Милена Николова Главен експерт 078 550 680
Радостина Беркова-Петрова Главен експерт 078 550 289
арх. Стояна Чавдарова Главен експерт 078 550 288
инж. Цветанка Андонова Главен експерт 078 550 680
Ясен Плачков Главен експерт 078 551 363
Гергана Христова Старши експерт 078 551 363
Силвия Стоянова Старши експерт 078 551 363
Мартин Миразчийски Старши експерт 078 550 288
Калинка Вълева Главен специалист 078 550 650
Галина Миленкова Специалист