Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Държавни институции

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 17.01.2023

АСП - Регионална дирекция - Кюстендил

Адрес:     гр. Кюстендил,ул."Демокрация" № 44
тел.:     078/52-31-80
e-mail:     kyustendil-rdsp@asp.government.bg

Военно окръжие – Кюстендил

078/55 20 63
п. к. 2500, гр. Кюстендил ул.”Добруджа” № 2А

Дирекция "Инспекция по труда" - Кюстендил

Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35
телефони: (078) 55 20 58
факс: (078) 55 20 58
e-mail: ditKustendil@gli.government.bg
Работно време:
Понеделник - Петък<
09:00 ч. - 17:30 ч.
Часове за консултации на място:
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.

Дирекции "Регионална служба по заетостта"

Местонахождение на дирекциите "Регионална служба по заетостта"     Обслужвани  области
Благоевград     Благоевград, Кюстендил
https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/
807     ДБТ - Кюстендил     bt_kn@mbox.contact.bg     55-04-82;55-04-86;55-16-70
816     ДБТ - Дупница     bt_dp816@mbox.contact.bg     0701/ 5-05-38

Държавен фонд "Земеделие" - Областна дирекция Кюстендил

http://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/Kyustendil/
Директор на ОД - КЮСТЕНДИЛ  

Адрес: ул. “Тодор Ангелов - Божаната” №8

Телефони: 078/ 55 95 22 ;  078/ 55 95 33

Митническо бюро - Кюстендил

Код    BG005705   Тип    Митническо бюро
Адрес    гр. Кюстендил, ул. "Петър Берон" №30
Телефон    078/551409
Факс    078/551409
Email    Kostadin.Shoumantov@d5999.customs.bg
Работно време    понеделник-петък, 9.00 ч. – 12.00 ч. 12.30 ч. – 17.30 ч.
Забележка
Обслужван транспорт: сухопътен
Карта на митническите учреждения
http://www.customs.bg/bg/page/17

Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Кюстендил) 

(териториален областен офис /ТОО/ - Кюстендил)

2500 КЮСТЕНДИЛ
пл. "Демокрация" № 1, ет.4
Сл. тел./факс: 078 / 55 12 95
моб. тел.: 0886 681 557; 0885 868 822; 0887 856 767

e-mail: kyustendil.m@naas.government.bg

Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, п.к.2500, ул.”Цар Освободител” №12
Автоматична телефонна централа: 078/ 557575
Дежурна част: 078/ 557323
Пресцентър на ОДМВР Кюстендил 078/ 551500
Факс: 078 / 551311
Електронен адрес: ODMVR_KN@mvr.bg
http://www.kustendil.mvr.bg/default.htm

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кюстендил

Директор: д-р Велка Войнова 
Адрес: гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител №338
Телефон: 078/550 630
E-mail: RVS_10@nvms.government.bg - See more at: http://www.babh.government.bg/bg/Page/contacts-regions/index/contacts-regions/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%EF%BF%BD#sthash.gawdl3hd.dpuf

Областно пътно управление - Кюстендил

Община Кюстендил 2500

Регионално развитие и благоустройство - ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ, КОМИСИИ, ОРГАНИ, СЛУЖБИ
ул. Цар Освободител, № 49 Teлефони:
факс 078 552108
директор 078 559351
счетоводство 078 559355
секретар 078 559352
гл. счетоводител 078 559373
дежурен 078 550258
РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА
Teлефони:
тел. 078 550256

Областен отдел "Автомобилна администрация" Кюстендил    

2503  гр. Кюстендил"
Гаров площад" № 1
rdaa_kustendil@rta.government.bg     078 / 55 08 02
078 / 55 08 01 т/ф
088 68 86 360

Регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП) - Кюстендил

http://www.nsgp.mvr.bg/Structure/Units/rbs_kustendil.htm

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил

Пощенски код: 2500
Адрес: ул."Цар Освободител" №12
http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Structura/odpbzn.htm

Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил

Ръководство: Директор: Д-р Златко Величков
Адрес: 2500, гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода", ул. „Тинтява”
ЕИК: 176031298
https://rzi-kn.net/bg/

Регионално управление на образованието (РУО) - Кюстендил

Адрес:
ул. "Демокрация" 55, ет. VI
Кюстендил
пк. 2500
Е-мейл: io_mon_kst@abv.bg    
Телефон: 078 550 076
Факс: 078 550 076
http://rio-kyustendil.com/

Селскостопанска академия - Институт по земеделие - Кюстендил

Адрес:
ул. "Софийско шосе"
Кюстендил, 2500
Е-мейл:     iz_kn@abv.bg    
Телефон:     централа:(+35978) 522 612; Факс:     (+35978) 524 036
РДГ Кюстендил - Регионални дирекции на горите
http://www.kustendil.iag.bg/lang/1/index

Списък на офисите на НАП

Териториална дирекция
Офис Кюстендил
Адрес:ул. „Демокрация” 55
Код:2500
Телефон:078/ 559144;
078/ 559148
E-mail:Td_kyustendil@ro10.nra.bg
Изнесено работно място Дупница
Адрес:пл. „Свобода” 1
Код:2600
Телефон:0701/ 50 323