Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIFT3
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIVK5

Община Невестино

Дата на публикуване: 25.02.2021
Последна актуализация: 08.06.2022

Официален уеб сайт на община Невестино

Общински съвет Невестино

Община Невестино се намира в Западна България и е една от съставните общини на област с административен център град Кюстендил. Тя е разположена в югозападната част на Кюстендилска област върху масивите на Осоговска и Влахина планина на площ от 442 кв. км (0,4 % от територията на страната).

В нейния обхват влиза по-голямата част от физикогеографската област Пиянец.
В състава на общината с административен център с. Невестино влизат 23 села, някои от които са разпръснати в десетки махали, разположени сред живописна природа около реките и в заравнени местности по планинските терени. Невестино се намира на 13 км. от град Кюстендил, там където се разделят двете пътни трасета – едното е за гр. Дупница, а другото - по течението на р.Струма, през гр.Бобошево за Рилски манастир, или за международен път Е79 в посока Кулата. Общината има 23 населени места с общо население около 3100 жители /към месец Август 2009г./

Икономика

кономиката на община Невестино е с изразена аграрна структура, основният икономически ресурс е земята. Предпоставките за развитие на селското стопанство са благоприятното географско положение на общината, природните ресурси, с които тя разполага, почвено – климатичните условия, близостта до областния център и столицата, транспортната инфраструктура, човешките ресурси, традициите и др.
Селскостопанското производство в общината се осигурява от кооперации, сдружения и индивидуални стопани.
Приоритетно направление има растениевъдството, а водещи позиции в него поддържа овощарството. Зеленчукопроизводството се осъществява предимно от частни стопани.
 Овощарството е с важно икономическо значение за община Невестино, като традиционни овощни култури в този район са ябълките, сливите и черешите.
Животновъдството е представено от овцевъдство, отглеждане на млечно говедо и по-слабо от птицевъдство. През последните години селскостопански животни се отглеждат основно в частния сектор.
Горският фонд в община Невестино е разположен върху 24155,6 ха. Най-разпространени дървесни  видове в общината са черен и бял бор, бук, благун, зимен дъб и цер. Горите и горската среда в община Невестино са естествена среда за развъждане на редица животни, които са обект на ловния туризъм. Това са яребица, див заек, лисица, дива свиня, вълк и др.  Територия от 14087 ха. осигурява паша за 13500 броя едър рогат добитък и 70400 броя дребен рогат добитък.
На територията на община Невестино не функционират предприятия и заводи.

Търговия

Търговската мрежа в община Невестино е сравнително добре развита. Магазините предлагат стоки от първа необходимост и стоки от друг характер. На територията на общината има шест фурни за хляб – три кооперативни и три еднолични търговци.

Инфраструктура

Община Невестино има сравнително добре изградена инфраструктура. През територията на общината преминават няколко основни пътни артерии: Кюстендил-Дупница, Кюстендил-Бобошево-Благоевград, Кюстендил-Невестино-Църварица-Черна скала-Граница с Република Македония. Дължината на републиканската пътна мрежа на територията на общината е 102 км., а на четвъртокласната – 61 км. По-голяма част от пътищата са в добро състояние.
Всички населени места от общината са електроснабдени.
Община Невестино е със слабо изградена канализационна мрежа. Тя е частично изградена в общинския център, а в останалите села се използват септични ями.
За питейни нужди се използват изворни води и подпочвени води чрез сондажи.

Образование

В община Невестино функционират едно основно училище – ОУ “Христо Ботев” - с.Невестино и една целодневна детска градина – ЦДГ “Райна Княгиня” - с.Невестино.

Здравеопазване

В административния център на общината – с.Невестино функционира Център за спешна медицинска помощ. Населението се обслужва от двама лекари на свободна практика и два стоматологични кабинета.
 
ДУХОВЕН И КУЛТУРЕН ЖИВОТ

Народните читалища са центровете на духовния и културния живот на населението от община Невестино. На територията на общината има регистрирани десет читалища: Читалище “Просвета” - с.Невестино, Читалище “Просвета” - с.Ваксево, Читалище “Просвета” - с.Кадровица, Читалище “Пробуда” - с.Рашка Гращица, Читалище “Наука” - с.Неделкова Гращица, Читалище “Максим Горки” - с.Еремия, Читалище “Черна скала” - с.Църварица, Читалище “Димитър Каляшки” - с.Илия, Читалище “Н.Й.Вапцаров” - с.Пелатиково и Читалище “Иван Вазов” - с.Згурово.

Туризъм

Община Невестино е избрала като печеливши алтернативните форми на туризъм – селски, културно – познавателен, ловен, екотуризъм и др.
Туристическият потенциал в селата може да се разработи като цялостен туристически продукт и да бъде обвързан като туристическа дестинация в оферти на туристически агенции.
Гостите на общината могат да отседнат в някой от следните категоризирани обекти: Къщи за отдих “Старата ковачница” в с.Згурово, Вила “Пеония” в с.Пастух, “Ваканционно селище Пастух”, Самостоятелни стаи за гости, също находящи се в с.Пастух и Къща за гости “Миревата къща” в с.Невестино.

Природни забележителности

Районът на община Невестино е богат в културно-историческо наследство с паметници от най-дълбока древност. В покрайнините на с. Невестино, в м. „Мощени” при сондажни проучвания е открито неолитно селище, разположено върху речна тераса на левия бряг на р. Струма – това е най-ниската и тясна източна част на Кюстендилската котловина.
Карта на община НевестиноВ района на с. Ваксево е регистрирано и по-цялостно проучено друго праисторическо селище в м. “Студена вода”, на левия бряг на р. Елешница. То е единственото известно досега на територията на Западна България, където са застъпени трите праисторически епохи – неолит, енеолит и ранна бронзова епоха, което го прави основен културно-хронологически обект в басейна на р. Струма.
Територията на общината е осеяна с антични селища, могили, некрополи, крепости и градища, разпръснати в селата Невестино, Пастух, Ваксево, Смоличано, Пелатиково, Рашка Гращица и др. От Средновековието е останала крепостта в местността “Скалето”до с. Пастух, средновековните църкви “Св. Иван” и “Св. Богородица” в с. Пастух, гробищната църква край с. Мърводол, църквата в местността “Селище”  на с. Ваксево, църквата “Св. Троица” в с. Раково. Върху основите на средновековна църква в землището на с. Смоличано / местността “Света Яна” /е изграден манастира “Св. Праведни Йоаким и  Анна”, разположен над скална ниша с водопад и аязмо (светена вода) – превърнал се в едно изключително атрактивно място за отдих.
Вече са означени с маркировка три екопътеки, общата дължина на които е около 48 км.:
1.    с.Църварица – резервата Габра – прохода Черната скала – с.Църварица; / 13 км. /
2.    с.Ветрен – Голямата пещера – връх Калето – с.Смоличано;/18 км. /
3.    с.Илия – Голямата пещера – с.Смоличано; / 17 км. /

с.НЕВЕСТИНО

    Няма да бъде преувеличено, ако се каже че Кадин мост е най-стойностния архитектурен паметник на културата на територията на Община Невестино.
    Архитектурата на моста е смесица от антични, средновековни и ренесансови форми, пресъздадени на местна почва.
    Мостът е изграден с пет свода, дълъг 100 м., издигнат в средната си част. От южната страна на източния парапет е вградена гранитна плоча с турски надпис, съдържащ информация за годината на изграждането му /1470 г./.
    Името на моста е забулено в красиви, колкото приказни, толкова и истински легенди и предания. И до ден-днешен край бреговете на р.Струма се преразказва легендата за безумно красивата Струма невеста, която братята– майстори строители, вградили в темелите на моста, за да е здрав и во веки.
    Днес в центъра на с.Невестино, на няколко метра от легендарния Кадин мост се извисява статуята на Струма невеста, която символизира смелостта, достойнството и жертвеготовността на българската жена.

с.СМОЛИЧАНО

    Манастирът “Св. Праведни Йоаким и Анна” в с.Смоличано, сгушен в пазвата на Осоговската планина на 20 км. от административния център на Община Невестино – с.Невестино, е сред най-впечатляващите забележителности на общината. Той е основан през 1895 г. върху основите на опожаряваната няколко пъти църква “Св. Праведни Йоаким и Анна”.
    Въпреки неголемите си размери манастирът оказва голямо емоционално въздействие на посетителите със своята интересна история и удивителна природа.
    В двора на комплекса се намират аязмото и  чешмата, от която бликат дванадесет чучура, точно толкова, колкото са и Христовите ученици.
    В непосредствена близост до църквата се открива още един природен шедьовър – дванадесет метров водопад, който през зимата омагьосва със своята ледена красота и причудливи форми.
    Впечатляващ е и вековния дъб /цер/, който поколения наред  безмълвно посреща и изпраща дошлите да се полюбуват на неговото величие.
    Самата местност, наречена “Света Яна”, е свързана с древна легенда, която продължава да се предава от уста на уста и до ден-днешен.

с.ТИШАНОВО

    Когато човек види вековното дърво, находящо се в местността “Оброчището” на с.Тишаново, попада в измеренията не на десетилетия, а на столетия.
    Може би е нужна малко фантазия, за да си представим пъстрия живот, който е минал оттук и чиито звуци са отеквали в клоните на този величествен дъб, надживял редица исторически моменти.
    Неподправената красота на това красиво вековно дърво кара да потрепне сърцето на всеки, който го зърне.

с.ЛИЛЯЧ

    Скалните образувания в с.Лиляч са една от забележителностите на Община Невестино, които предизвикват особен интерес сред туристите.
    Те се намират в непосредствена близост до църквата “Св. Вмчк. Георги - Победоносец”. За мястото битуват древни легенди и до ден-днешен съществува поверието, че помага на бездетни жени да заченат.
    Ежегодно на традиционния събор на селото, който се провежда на 5-ти май, майки довеждат децата си при скалите, в знак на благодарност за чудото, което се е случило.

с.ПАСТУХ

    Параклисът “Св. Иван Рилски” , находящ се в долината на р.Струма, в близост до пътя Кюстендил-Бобошево-Благоевград е една от  многото забележителности на с.Пастух.
    Уникалното съчетание между хармоничната архитектура на параклиса и красотата на природата придават на мястото особено излъчване и магнетизъм.
    На 3 км. източно от селото се намират църквата “Св.Богородица”, църквата от 15-ти век “Св.Иван”, църквата “Св.Троица”, а в северните покрайнини – църквата “Св.Димитър”.
    На 2 км. източно в местността “Скалето” могат да се видят останките от средновековна крепост.

с.ИЛИЯ

    “Голямата пещера” в с. Илия е обявена за природна забележителност през 1971 г. със защитена територия от 50 ха. При проучвания в края на 70-те години на миналия век е установено, че пещерата е била населявана в края на каменномедната епоха и ранножелязната епоха / 10000-3500 г.пр.Хр./.  Село Илия е разположено в планинския район на областта Пиянец на 52 км. южно от Кюстендил, в граничната зона с Република Македония.
       
с.МЪРВОДОЛ

    Средновековната църква в с.Мърводол е обявена за национален паметник на културата през 1972 г. Тя е изградена върху стръмен скат, спускащ се към малка рекичка. Днес са запазени само части от апсидата и от източната стена, която отвън е висока 5,30 м. Характерът на архитектурата и разположението на фрагментарно запазените стенописи позволяват да се твърди, че е била изписана вътрешността на цялата църква, както и апсидата отвън – в средната и горната части. Навсякъде се виждат два пласта мазилка и съответно две изписвания от различно време, предполага се от XIV – XVI век. Частично са запазени два слоя живопис и върху източната фасада.
    Скалният масив “Гарван камък” е изключителен природен феномен, който се намира на левия бряг на река Струма. Най-добре може да се види от шосето Кюстендил-Бобошево.

с.ЦЪРВАРИЦА

   На територията на Общината ,в землището на с.Църварица е разположен резервата “Габра” ,който заема голяма част от югоизточния дял на Осоговската планина.-5 000 дка.Гората му започва от 900 м. надморска височина и стига до 1 250 м.Състава й е над 85% черен бор ,който е и особената й забележителност.

Населени места в община Невестино:

Ваксево ,Ветрен ,Длъхчево-Сабляр ,Долна Козница ,Друмохар ,Еремия ,Згурово ,Илия ,Кадровица ,Лиляч ,Мърводол ,Невестино ,Неделкова гращица ,Пастух ,Пелатиково ,Раково ,Рашка гращица ,Смоличано ,Страдалово ,Тишаново ,Църварица ,Чеканец ,Четирци   

Контакти

Община Невестино

Адрес:

п.к. 2595

с. Невестино

ул."Владимир Поптомов" № 17

Ел. поща: obstinanevestino@abv.bg

Телефон: 07915/ 2210

Факс: 07915/ 2230