Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A67
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AU7
История Климат и релеф Околна среда и природни ресурси Забележителности Туризъм Инфраструктура Работна сила

Общи сведения

Дата на публикуване: 15.02.2021
Последна актуализация: 31.08.2022

Областта се състои от 9 общини - Бобов дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно - със 182 населени места в 140 кметства, с обща площ от 3051,5 км2 (2.7% от територията на страната) и население 87 083 човека (само 1,8% от националното).

Административният център на областта – гр. Кюстендил, е исторически обособен комуникационен възел. Той е разположен на 86 км от гр. София на първокласен път № 6 /Е 870/ и на 22 км от КПП Гюешево. Първокласният път № 6: Границата – Кюстендил – Радомир – София – Пловдив – Бургас, е главната пътническа артерия и връзка на столицата със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков-магистрала „Тракия“, а на северозапад – третокласния № 601 – Кюстендил – Драговищица – Долно уйно – Границата с Република Сърбия.

Европейските коридори Е8 / Дурас - Тирана - Кафтан/Кафасан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - София- Пловдив – Бургас/ Варна. Той е връзка между Адриатическо море, черноморския регион, страните от Русия и Централна Азия, като прекосява България, Албания и Македония./ и  Е4/ Преминава през Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение, което е в маршрут София - Кулата - Солун и е свързващ път към страни Централна Европа и Егейско море/ преминават през територията на областта. С тяхното изграждане и влизане в експлоатация, ще се подобри комуникационната достъпност като фактор за реализация на потенциалите за социално-икономическо развитие на областта.

По данни от последното преброяване от 2016 година населението в област Кюстендил наброява 126 014 души или 1,9% от общото население на България.  В сравнение със средното за страната, областта е сравнително ниско населена, като населението в отделните общини е разпределено неравномерно.

Населението в областта е съсредоточено основно в двете най-големи общини - община Кюстендил (55 706 души или 44% от населението на областта) и община Дупница (41 551 души - 33% от населението на областта).

Кюстендилска област  е известна с плодородните си земи, като традиционно са развити Овощарството, лозарството и растениевъдство.Сред забележителностите в региона са Стобските пирамиди, водопада Скакавица, Национален парк Рила, Седемте рилски езера, Рилския манастир и др. В област Кюстендил има множество минерални извори, най-известните от които са в Кюстендил, Сапарева баня (най-топлият 103 градусов гейзер в континентална Европа), в селата Невестино и Четирци. Има условия за развитие на планински, културен, селски, религиозен, спа и балнеоложки туризъм. Минералните води на региона и плодородните почви са привличали хората от древни времена, за това свидетелстват праисторически селища, открити на много места – край град Дупница, селата Невестино, Мурсалево, Шишковци и Слатино. През античността тракийското племе „дентелети“ обитава горното течение на река Струма. Създадени са две големи тракийски селища – Пауталия (днешен Кюстендил) и Германея (днешна Сапарева баня), които в последствие са включени в Римската провинция Вътрешна Дакия. В областта е разположен Рилският манастир – един от най-значимите български исторически паметници включен в Списъка на ЮНЕСКО за Световно културно и природно наследство. Той е и един от най-големите и най-красивите български манастири. В региона също има още множество средновековни църкви, манастири и паметници на културата.

В структурата на икономиката на Област Кюстендил водещо място заема  секторът на услугите с дял около 54%, индустрията с 36% и селското стопанство - 10%.

Индустрията е представена от предприятия, работещи в следните сфери:

 • Енергоснабдяване, газоснабдяване - (ТЕЦ Бобов дол, ЧЕЗ България ЕАД, „Овергаз Запад“ АД, ВЕЦ група Рила на  Българско акционерно дружество „Гранитоид” АД);
 • Фармацефтична промишленост -  ''Балканфарма Дупница'' АД, ''Голашфарма'' ООД Сапарева баня;
 • Текстилна и шивашка промишленост - (''Витал” ЕООД Кюстендил, “Велбъжд” АД, ЕТ “Валентин Златков – ВАЛЕНА'', ''Мони Петров'' ООД, “Мария – Магдалена 1991” ЕООД, Сапарева баня, ''Рила текс'' ООД, гр. Рила, ''Тексиком» ООД Кюстендил, ''Мартекс 2'' ООД Дупница, ''Бодастил'' ООД гр. Дупница, ''Сиви фешън'' ООД);
 • Хранително-вкусова промишленост -  (“Митов - универсал”, с. Горна Гращица – млекопреработване, “Кентавър” ЕООД, с. Коняво – млекопреработване, Хлебопроизводители – “Стратос” ООД, “Хлебозавод Кюстендил”ООД, ЕТ“Георги Борисов”, “Мелничен комплекс Дупница” АД, “Винпром Кюстендил” АД, с. Граница, “Спектър комс” ООД);
 • Добивна промишленост - (''Въгледобив Бобов дол'' ЕООД, ''Фундаментал'' ЕООД, гр. Бобов дол);
 • Строителство - Кюстендил: “Строителна фирма Рила” ЕООД, Кюстендил, ''Булплан инвест'' – ООД, ''Булплан Диневи'' ООД, гр. Кюстендил, ''Александър МТВ'' ЕООД, Кюстендил, ''Стройкомерс'' ЕООД, гр. Дупница, ); Авторемонт –Дупница;
 • Производство на електро - оптично и друго оборудване (“Елпром – трафо СН” АД, Кюстендил, “Торготерм” АД, Кюстендил, ''Кемет електроникс'' АД Кюстендил, ''Енергоремонт Бобов дол'' АД, ''МАГ'' ЕООД, Бобов дол, ''АБ Терм'' ООД Кюстендил,  и  ''Специалремонт'' ЕООД Дупница);
 • Производство на метални изделия (“Фактор” ЕООД, Дупница, ''Изамет 05'' ООД Дупница, ''Технолисфт'' ООД Дупница, ''Франциямет'' ООД Дупница, ''Котлоремонт'' ЕООД, Дупница);
 • Производство на обувки и други изделия от обработени кожи - (“Дарис” ЕООД, “Ерика Лимитед” ООД, “Весика” ООД, ''ОП'' ООД, ''Комфортке'' ООД Бобов дол, ''Еспансионе'' ООД Кюстендил, ''Спорт пром шус'' ООД, ''Евростаил'' ООД, Дупница, ''Пиерик шус'' ЕООД, ''Алекс'' ООД, ЕТ ''Сергей Любенов'' ).

Предимства на Област Кюстендил:

 • добър потенциал за транспортна достъпност-преминаване през областта на Европейски коридори№4 и №8, граница с Р. Македония и Р. Сърбия.
 • разнообразни природни условия, благоприятстващи развитието на спа туризъм и балнеология-термоминерални водни ресурси /Сапарева баня, Кюстендил и други/; планински и зимен туризъм - в Област Кюстендил се намират Седемте рилски езера, има изградена база за ски спортове в Паничище и Осоговската планина.
 • възможности за развитие в областта на селското стопанство - развитие в областта на черешопроизводството – около 6000 тона череши на сезон;
 •  възможности в икономическото развитие.