Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Работна сила

Дата на публикуване: 24.02.2021
Последна актуализация: 25.05.2021

Население към 31.12.2019 г. по общини, местоживеене и пол

област/община общо в градовете в селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
област Кюстендил 116 915 56 922 59 993 81 884 39 483 42 401 35 031 17 439 17 592
Бобов дол 7 262 3 771 3 491 4 793 2 503 2 290 2 469 1 268 1 201
Бобошево 2 579 1 296 1 283 1 145 552 593 1 434 744 690
Дупница 38 653 18 465 20 188 29 134 13 811 15 323 9 519 4 654 4 865
Кочериново 4 196 2 014 2 182 1 987 941 1 046 2 209 1 073 1 136
Кюстендил 52 460 25 468 26 992 39 284 18 942 20 342 13 176 6 526 6 650
Невестино 1 951 1 010 941 - - - 1 951 1 010 941
Рила 2 391 1 172 1 219 2 039 993 1 046 352 179 173
Сапарева баня 6 608 3 263 3 345 3 502 1 741 1 761 3 106 1 522 1 584
Трекляно 815 463 352 - - - 815 463 352

Още статистика от сайта на Националния статистически институт