Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36I2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E6

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Съгласно заповед, издадена от Областния управител на област Кюстендил, е определено обособено работно място в звеното за административно обслужване в Областна администрация гр. Кюстендил, различно от двете работни места на служителите, находящо се на партерния етаж в административната сграда на ул. „Демокрация“ №44, за помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.