Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал.1, предл. второ от ЗДОИ, Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на устно запитване.

Съгласно чл.8, ал.1, т.2 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Областна администрация Кюстендил, Достъп до обществена информация се заявява чрез устно заявяване за достъп до обществена информация пред служителя в центъра за административно обслужване.