Проект на заповед за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000495 „Рила“ и BG0000496 „Рилски манастир“

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000495 „Рила“, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, с. Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Костенец, община Костенец, област София, гр. Долна Баня, община Долна баня, област София, с. Радуил, с. Мала църква, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, гр. Самоков, община Самоков, област София, гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, с. Самораново, с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000496 „Рилски манастир“, разположена в землищата на с. Падала, с. Пастра, с. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от сайта на МОСВ, като използвате посочения по-долу линк. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, София, Смолян, Стара Загора, Шумен и Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Линк към публикуваната информация на сайта на Министерството на околната среда и водите