Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №1/07.02.2024 г. за строеж: „ПОДМЯНА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ НА ВЛ 110 KV „КАДИН МОСТ“

Дата на публикуване: 12.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024

Разрешение за строеж №1/07.02.2024 г. за строеж: „ПОДМЯНА НА МЪЛНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ НА ВЛ 110 KV „КАДИН МОСТ“, находящ се на територията на община Кюстендил, община Невестино и община Бобов дол.