Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж №2/26.07.2022г. на „ВЕГА 83“ ООД за обект: Подземна кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет)

Дата на публикуване: 28.07.2022
Последна актуализация: 28.07.2022

Издадено Разрешение за строеж №2/26.07.2022г. на „ВЕГА 83“ ООД за обект: „Подземна кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет)“ между гр. Рила, Община Рила, област Кюстендил и с. Стоб, Община Кочериново, област Кюстендил.