Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, представляваща моторно превозно средство, вид: лек автомобил - Заповед №ОА-РД-14-142/18.10.2023 г.

Дата на публикуване: 20.10.2023
Последна актуализация: 20.10.2023

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща моторно превозно средство, вид: лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 250 ТД.

Протокол
Дата на публикуване: 22.11.2023

Проект на договор
Дата на публикуване: 20.10.2023

Оферта - приложение 1
Дата на публикуване: 20.10.2023

Декларация - приложение 2
Дата на публикуване: 20.10.2023

Декларация - приложение 3
Дата на публикуване: 20.10.2023