Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № ОА-РД-14-189/22.11.2023 г. за определяне на спечелил участник, след проведен търг с тайно наддаване, за продажба на имот-частна държавна собственост

Дата на публикуване: 22.11.2023
Последна актуализация: 22.11.2023

Заповед № ОА-РД-14-189/22.11.2023 г. за определяне на спечелил участник, след проведен търг с тайно наддаване, за продажба на имот-частна държавна собственост, в управление на „Южноцентрално държавно предприятие“.

Заповед № ОА-РД-14-189/22.11.2023 г.
Дата на публикуване: 22.11.2023