Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна администрация - Кюстендил

Дата на публикуване: 23.11.2021
Последна актуализация: 23.11.2021

Краен срок за подаване на документи: 03.12.2021 г. включително

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 23.11.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Дата на публикуване: 23.11.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата на публикуване: 23.11.2021