Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността „старши счетоводител” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Дата на публикуване: 06.10.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

 

Комисия, назначена със Заповед №ОА- РД-15-50/03.10.2023 г.  на Областния управител на Кюстендилска област класира на първо място Десислава Данчова Давидкова в проведения конкурс за длъжност „старши счетоводител“ в дирекция „АПОФУС“ на Областна администрация – Кюстендил.


Краен срок за подаване на документи: 16.10.2023 г. включително

ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 06.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Дата на публикуване: 06.10.2023

ДЕКЛАРАЦИЯ
Дата на публикуване: 06.10.2023