Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0486
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP04O1

Избори 2022

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 29.09.2022

 

Телефонни номера за контакт

институция телефонен номер
ОД на МВР - Кюстендил 0898 705 663
ЦСМП - Кюстендил 0878 524 041
РЗИ - Кюстендил 0878 423 147
Електроразпределителни мрежи Запад АД 0885 803 561 - ОЦ Кюстендил 
0882 000 654 - ОЦ Дупница

 


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 


На  основание   чл. 60, ал.1  от  Изборния кодекс насрочвам провеждане  на  консултации  за  определяне състава на Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., на 06.08.2022  г. от 10:00 часа в залата на ІІ етаж –  сградата на Областна администрация -  Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

Вижте целият текст на съобщението