Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D686RE5
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D686R94

Избори 2024

Дата на публикуване: 09.04.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание - 9 юни 2024 г.


Разяснителна кампания


На  основание   чл. 60, ал.1  от  Изборния кодекс насрочвам провеждане  на  консултации  за  определяне  състава  на  Районна  избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България  и за народни представители на 09 юни 2024 г., на 13.04.2024  г. от 10:00 часа в залата на ІІ етаж –  сградата на Областна администрация -  Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

Вижте целият текст на съобщението