Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3EB1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Вашите въпроси изпращайте на адрес: delovodstvo@kn.egov.bg

Мога ли да платя в брой таксата?

Отговор:
Не. Може да платите
- с карта на ПОС терминал в ЦАО,
- по банков път по сметката на ОА Кюстендил:

Обединена българска банка АД
IBAN: BG77 UBBS 8002 3106 0834 02
BIC: UBBSBGSF

- при заявяване на услуга по електронен път през Единен портал за достъп до електронни административни услуги (https://egov.bg) - през Портала за електронни плащания (https://pay.egov.bg/)

Къде мога да намеря бланка на заявление за дадена административна услуга?

Отговор:
- На сайта на ОА Кюстендил в секция „Административно обслужване“, „Административни услуги“
- В Единен портал за достъп до електронни административни услуги (https://egov.bg)
- В ЦАО. 

Мога ли да изпратя документи по пощата?

Отговор:
Може да представите документи в Областна администрация, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронна поща на адрес: delovodstvo@kn.egov.bg или oblast@kn.egov.bg както и може да заявите най-удобния за Вас начин на получаване на документ от нас - на място в ЦАО, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронната поща.