Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Областен координационен център - Кюстендил за подкрепа на украински граждани

Дата на публикуване: 02.03.2022
Последна актуализация: 26.04.2023

Центърът синхронизира работата на местните власти, регионалните държавни органи, за да може да бъде оказана навременна и пълноценна помощ и подкрепа на украинските граждани, бягащи от войната, които пристигат на територията на област Кюстендил. 

Центърът ще събира и предоставя информация за всички възможни ресурси за настаняване на украински граждани, ще подкрепя кампанията на Българския червен кръст (БЧК) за хуманитарна помощ, ще поддържа връзка с институциите в образователната система, осигуряване на работни места и др. 

Областен Координационен център Кюстендил открива и денонощна телефонна линия за връзка – номерът е 0885939322

Имейл адресът за връзка, информация и въпроси към Центъра е: helpuа@kn.egov.bg

Областният Координационен център призова да се популяризира и използва разработеният портал от Правителството https://gov.bg/bg/ukraine
който е изключително улеснен за работа. Всеки от Кюстендилска област, който иска да помогне под някаква форма може да го заяви на бутон „Искам да помогна“, след което веднага ще бъде потърсен за подробности.

За преминаващите българската граница има и изисквания, свързани с наличие на зелен сертификат, валиден PCR  или бърз антигенен тест. В случай че лицето няма нито едно от посочените, то подлежи на 10-дневна карантина, която може да бъде намалена след третия ден, ако му бъде направен PCR тест, който излезе отрицателен.  

Работа на Областния координационен център Кюстендил в различните сфери:

1.    Ресурси за настаняване: Ежеседмично ще бъдат събирани и обновявани данни за ресурсите за настаняване на украински граждани. Информация ще бъде събирана  – за предоставените частни домове за настаняване, от всички общини на територията на Кюстендилска област, от други организации и граждани, желаещи да помогнат. Всичко това ще бъде съхранявано в Областния координационен център Кюстендил и ще бъде предоставено при необходимост.

2.    Трудови правоотношения: Инспекцията по труда, заедно с Областната администрация, ще оказват пълна институционална подкрепа както на пристигналите в областта украински граждани в нужда, така и на бизнеса, за да може законно тези хора да бъдат въведени в пазара на труда.
Пълната информация за възможностите за започване на работа от украински граждани може да бъде намерена и на 
https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/

3.    Образование: Директорът на Регионалния инспекторат по образование Мая Стойчева-Николова поема ангажимента и гарантира, че няма да има дете на територията на областта, независимо от статута му на пребиваване и от това дали говори български език или не, което да не бъде въведено в българската образователна система. 
Министерството на образованието и науката осигурява психологическа подкрепа по телефона за войната в Украйна на следния електронен адрес - https://mon.bg/bg/news/4707 

4.    Бизнес: Координационният център ще работи в тясно сътрудничество с бизнеса в Област Кюстендил за предоставяне на места за настаняване, транспорт и работа на граждани от Украйна.

5.    Кампания на БЧК: Кюстендил ул. “Стефан Караджа” №25  д-р Емилия Кацарска – директор, доц. Екатерина Керемидарска, Тел./Факс: 078 55 03 71, E-mail: kyustendil_brc@abv.bg

Българският Червен кръст открива Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна.

Можете да дарите чрез:
•    SMS на номер 1466 (цена 1 лв.) към всички мобилни оператори.
•    Банкова сметка в лв.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG23UNCR76301077778563
UNCRBGSF

(За пострадалите от конфликта в Украйна)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ДАРЕНИЯ 

В подкрепа на каузата - на 27 февруари 2022 г. към всички областни центрове на БЧК са сформирани доброволчески екипи за набиране на дарения. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

6.    Здравеопазване: В МБАЛ „д-р Никола Василев“ гр. Кюстендил прегледите и лечението на украински граждани ще бъде напълно безплатно. Всеки гражданин на Украйна, който подаде заявление за международна закрила, има право на безплатно здравно обслужване на територията на страната ни.

7.    Служби за сигурност: Структурите на службите за сигурност са в готовност за подкрепа, съгласно компетенциите им. 

Когато украински граждани пристигат на територията на област Кюстендил, независимо в коя от деветте общини, следва в тридневен срок да бъдат регистрирани в служба „Миграция“ към всяко Районно управление в общините. Това може да бъде направено от лицето/домакин, което ще даде настаняване или е задължение на общините, ако те предоставят място за настаняване. Трябва да се подчертае още, че регистрацията в „Миграция“ не дава статут на бежанец, това трябва да бъде посочено изрично като желание от всеки.

Регистрация в България

На 3 март 2022 г. за гражданите от Украйна ЕС въведе в действие директивата за временна закрила /ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 год./. Това означава, че гражданите от Украйна получават на територията на държавите-членки на ЕС, временна закрила с първоначален срок от 1 година.

На 10.03.2022 год. МС взе решение за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България. С него се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. 

Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година. Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24.02.2022 г., като лицата трябва да се регистрират до 31.03.2022 г., за да им бъде издаден регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. 

На 30.03.2022 г. Министерски съвет реши да удължи до 15 април 2022 г. възможността лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия, които са влезли и останали на територията на Република България, да получават временна закрила и без изричното им волеизявление и регистрация за ползване на временна закрила. Така и хората, които все още не са получили статут, и хотелиерите, които са ги настанили, могат да бъдат спокойни, че ще получат подкрепа от държавата.

Документът, който ще получават разселени лица от Украйна е „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“, която ще бъде предоставяна от Пункт за първоначален прием към ГКПП. 

Лицата, допуснати до територията на страната с валидни документи за самоличност, могат да бъдат регистрирани и да им се издава Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила и в ОДМВР и териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при МС.

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила може да бъде продължаван. 

Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира и нейната независимост.

Подробна информация може да намерите на Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна със следния електронен адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/


Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в категоризирани места за настаняване следва да попълнят формуляр НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР, който може да бъде изтеглен от Министерство на туризма електронен адрес:  www.tourism.government.bg/bg и да го изпратят на следния мейл: ua.displaced@tourism.government.bg.