Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Асоциацията по ВиК - Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2, П.К. 2500

тел: Централа: 078/550 650, вътрешен 290

e-mail: avik.kustendil@gmail.com


Приемно време на Председателя на АВиК:

Сряда - от 10:00 до 12:00 часа

Приема се извършва по график, след предварително записване на тел: 078/550 650


Банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – ФЦ КЮСТЕНДИЛ

IBAN: BG 09 SOMB 9130 10 59695901

BIC: SOMBBGGSF