Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областeн управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 26.01.2022

Любомир Терзийски

Заместник областен управител на Област Кюстендил от 26.01.2022 г.

Любомир Терзийски е роден в град Кюстендил през 1986 година. 

Средното си образование завършва в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“. Има завършени бакалавърска и магистърска степен, съответно по специалностите „Информатика" и „Стопанско управление“. 

Професионалния си път започва като оператор на мрежови данни. От 2015 година до момента се е занимавал със счетоводна дейност. През 2019 г. е избран за общински съветник в ОбС – Кюстендил. Новият зам. областен управител е бил и дългогодишен съдия по футбол. 

Назначен за Заместник областен управител със Заповед №КВ-192/21.01.2022 г. на Министър председателя на РБ.

Контакти:
Тел.: (+359)78550650
Факс: (+359)78550690
e-mail: l.terziyski@kn.egov.bg