Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областeн управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 09.01.2024

Мария Зарева-Йорданова

Заместник областен управител на Област Кюстендил

Родена на 15.06.1983 г., живее в град Кюстендил. Юрист по образование. Има магистърска степен по национална и международна сигурност, със специализация “Вътрешна сигурност” и професионална квалификация “Криминалистически експертизи”. 

Била е ръководител на Областна пощенска станция - Кюстендил. По време на професионалния си път е работила и 13 години в системата на МВР. 

Със заповед №КВ-573 от 28 декември 2023 г. на министър-председателя на Р България акад. Николай Денков е назначена на поста заместник областен управител на област Кюстендил. 

 

Контакти:
Тел.: (+359)78550650
Факс: (+359)78550690
e-mail: m.zareva@kn.egov.bg