Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областeн управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 13.05.2024

Георги Джоглев

Заместник областен управител на Област Кюстендил

Георги Джоглев има две магистърски степени - Противодействие на престъпността от Академията на МВР и Право от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Семеен. С близо 30-годишен трудов стаж от системата на МВР, като е преминал през различни управленски нива. Започнал е работа като редови полицай, бил е и директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Зад гърба си има два мандата като общински съветник в ОбС - Кюстендил, където е ръководил две комисии като председател. 

Със заповед №КВ-183 от 8 май 2024 г. на министър-председателя на Р България е назначен на поста заместник областен управител на област Кюстендил. 

 

Контакти:
Тел.: (+359)78550650
Факс: (+359)78550690
e-mail: g.joglev@kn.egov.bg