Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областeн управител

Дата на публикуване: 26.02.2021
Последна актуализация: 17.08.2022

Валентина КарагановаВалентина Караганова

Заместник областен управител на Област Кюстендил от 12.08.2022 г.

Валентина Караганова е родена през 1973 г. 

Магистър по специалност „Публична администрация” в ЮЗУ „Неофит Рилски” - гр. Благоевград. Притежава допълнителна специализация „Европейска административна практика”. 

Дългогодишен служител в Общинска администрация-Дупница, където е заемала различни позиции, както и дългогодишен секретар на НЧ „Ген. Георги Тодоров”-гр. Дупница. От 2019 г. до момента - общински съветник в Общински съвет - Дупница. 

Назначена за Заместник областен управител със Заповед КВ-645/12.08.2022 г. на Министър председателя на РБ.

Контакти:
Тел.: (+359)78550650
Факс: (+359)78550690
e-mail: v.karaganova@kn.egov.bg