Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Контакти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2023

Пресцентър на Областна администрация Кюстендил

Десислава Айдарова

e-mail: pr@kn.egov.bg