Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QD6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN6

Честит празник на българската адвокатура!

Дата на публикуване: 22.11.2022
Последна актуализация: 22.11.2022

Днес българската адвокатура чества своя професионален празник! По този повод позволете да поздравя най-сърдечно всички Вас, уважаеми адвокати и стожери на правото. 

В сложните и динамични времена, в които живеем, Вашата роля на защитници е безспорно значима и отговорна. Избрали сте професия, която е призвание и за упражняването й се искат знания, кураж и добросъвестност. 

„Когато справедливостта изчезва, то не остава нищо, което би могло да предаде ценност в живота“, твърди един от най-влиятелните мислители в историята, Имануел Кант. Пожелавам и вярвам, че винаги ще се борите за справедливостта на гражданите и ще работите в духа на закона. 

На Вас и семействата Ви желая здраве, щастие, удовлетворение от работата и професионални успехи! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

С уважение, 
Инж. Александър Пандурски 
Областен управител на Кюстендил