Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QD6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN6

Поздравителен адрес за началото на учебната година

Дата на публикуване: 15.09.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ, 

СКЪПИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ,

Началото на учебната година носи светлина – то е проницателен поглед към познанието и духовността. На този ден отново пламва искрата на учението, на незабравимото вълнение от звука на училищния звънец. 

Уважаеми учители, 

Вашият упорит труд и усилията, които полагате, будят възхищение. Вие сте достоен пример за подражание! Не спирайте да градите добродетели – да разпалвате огъня на знанието, да създавате любознателни и решителни личности, които получават ценни знания не само по учебните предмети, но и в живота. Пожелавам Ви настоящата учебна година да бъде ползотворна и успешна! 

Скъпи ученици, 

Вярвам, че тази учебна година отново ще оцените знанието като верния път, по който да вървите с трепет и желание да успявате. Приемете своите учители, като авторитетите, които ще запазите в сърцата си по пътя към своите мечти. Желая Ви увереност и дръзновение!

Мили първокласници, 

Днес ще прекрачите училищния праг за първи път. В училище ще получите много нови знания и ще срещнете много приятели, с които да споделяте интересни учебни часове и междучасия. От сърце Ви желая любознателност и трудолюбие!  

Уважаеми родители, 

Вярвайте в българското училище и в своите деца. Подкрепяйте ги, но им дайте криле, с които да преодоляват предизвикателства. Бъдете за тях онази силна опора, чрез която знанията, натрупани в училище ще ги превърнат в достойни и реализирани българи. 

Бъдете здрави и на добър час през учебната 2022/2023 година!

С уважение,
инж. Александър Пандурски 
Областен управител на Област Кюстендил