Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

Телефони на дежурни прокурори и полицаи в област Кюстендил, на които гражданите могат да сигнализират за изборни нарушения

Дата на публикуване: 02.07.2021
Последна актуализация: 26.04.2023

Във връзка със законосъобразното протичане на изборите за народни представители на 11 юли, гражданите от област Кюстендил могат да подават сигнали на дежурни полицаи и прокурори, при забелязани от тях нарушения на изборния процес.

Това са телефонните номера на оперативните дежурни части /ОДЧ/ при ОД на МВР – Кюстендил, на които гражданите могат да подават сигнали: 
1.    ОДЧ при ОД на МВР – Кюстендил /за Кюстендил, Невестино и Трекляно/: 078 557 323;
2.    ОДЧ при РУ – Дупница /за Дупница, Бобошево и Сапарева баня/: 0701 51323 и 0701 157711
3.    ОДЧ при РУ – Бобов дол: 0702 62112;
4.    ОДЧ при РУ – Рила /Рила и Кочериново/: 0705 42012;

Дежурни прокурори в Районна прокуратура - Кюстендил:
За 10.07.2021 г.

 - Прокурор Светлана Ризова  - за времето от 08:30 часа до 14:30 часа – сл. тел.: 078 53-39-52;
- Прокурор Михаил Крушовски - за времето от 14:30 часа до 18:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-70;

За 11.07.2021 г.
- Зам. административен ръководител – районен прокурор Албена Разсолкова - за времето от 07:00 часа до 13:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-43;
- И. Ф. административен ръководител – районен прокурор – Галина Димитрова - за времето от 13:00 часа  до 19:00 часа – сл. тел.: 078 53-39-42;
- Прокурор Михаил Крушовски - за времето от 19:00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден – сл. тел.: 078 53-39-70.

Дежурни прокурори в ТО Дупница към Районна прокуратура -Кюстендил:
За 10.07.2021 г.

 - Прокурор Юлиян Крумов - за времето от 08:30 часа до 14:30 часа – сл. тел.: 0701 5-09-66;
- Прокурор Радослава Митева - за времето от 14:30 часа до 18:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-69;

За 11.07.2021 г.
- Прокурор Ивайло Василев - за времето от 07:00 часа до 13:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-66;
- Прокурор Емил Павлов - за времето от 13:00 часа  до 19:00 часа – сл. тел.: 0701 5-09-63;
- Прокурор Радослава Митева - за времето от 19:00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден – сл. тел.: 0701 5-09-69.