Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Честит Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите!

Дата на публикуване: 16.04.2024
Последна актуализация: 16.04.2024

Инж. Александър Пандурски:
“Честит 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите! На всички юристи, съдебни служители и представители на тази многобройна общност пожелавам здраве, сили и професионални успехи! Бъдете стожери и имайте непоклатима вяра във върховенството на правото.”

Честит Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите!