Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Честит празник на българската адвокатура!

Дата на публикуване: 22.11.2022
Последна актуализация: 22.11.2022

Днес българската адвокатура чества своя професионален празник! По този повод позволете да поздравя най-сърдечно всички Вас, уважаеми адвокати и стожери на правото. 
 

Честит празник на българската адвокатура!