Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Идеи за развитие на читалищната дейност и промяна в нормативната им уредба коментираха на кръгла маса в ОА - Кюстендил

Дата на публикуване: 16.11.2023
Последна актуализация: 16.11.2023

В Кюстендил се проведе кръгла маса под надслов: „Нови идеи - нови възможности“, организирана съвместно от Съюза на народните читалища и Областната администрация. Кюстендил е втората област след Русе, в която се организира кръгла маса от подобен тип. 

Повод за събитието е навършването на 20 години от приемане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно богатство. 

По време на кръглата маса д-р Николай Дойнов, з.ч.д. председател на Съюза на народните читалища, представи своите идеи за промяна в нормативните актове, касаещи читалищната дейност. В хода на дискусията д-р Дойнов отговори на конкретни въпроси, зададени от присъстващите председатели и секретари на читалища от цялата област Кюстендил. 

Участниците в кръглата маса бяха категорични, че в по-малките населени места читалищата играят изключително важна роля както за културния живот, така и за развитието на социалния живот. Отчетено бе, че там, където са закрити училищата, детските градини, пощенските станции, само читалищата носят „искрица светлина“ на местните хора. “За поддържането и разпространението на българските традиции и духовност по места най-голяма роля имат читалищата”, изразиха своето мнение участниците в събитието. 

На кръглата маса присъстваха Василка Манчева - директор дирекция “АКРРДС” към ОА, Иван Андонов - член на Върховния читалищен съвет и председател на Читалище “Братство 1869” в град Кюстендил, както и десетки читалищни дейци от областта.

Идеи за развитие на читалищната дейност и промяна в нормативната им уредба коментираха на кръгла маса в ОА - Кюстендил